EN BEDRE HVERDAG

Velkommen til OIF

Lášmmodahttinguovddáš Finnmárku

Opptreningssenteret i Finnmark åpnet i 1999, siden den gang har vi opparbeidet oss en bred kompetanse av høy kvalitet på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vi har et kvalitetstyringssystem sertifisert, et tverrfaglige team består i dag av yrkeshygieniker, fysioterapeut, sykepleier, psykolog, lege, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom og merkantil. Vi er i dag en del av Helsepartner Nord-Norge og sammen jobber vi mot et felles mål
– en bedre hverdag!

Rehabilitering ved OiF – en bedre hverdag!

Vi er her for deg

Vårt tverrfaglige tilbud bygger på forskning og beste praksis.

Vi har et tverrfaglig team som består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og andre legespesialister og fagprofesjoner som ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, veileder i friluftsliv, idrettspedagog, ernæringsfysiolog og logoped. Sammen med deg utvikler teamet en rehabiliteringsplan.

Vi tilbyr døgn- og dagopphold og oppholdene varer fra sju til tjueåtte dager og noen av oppholdene har oppfølgingsopphold.

 

Rehabilitering ved OiF – en bedre hverdag!

Vårt tverrfaglige tilbud bygger på forskning og beste praksis.

Vi har et tverrfaglig team som består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og andre legespesialister og fagprofesjoner som ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, veileder i friluftsliv, idrettspedagog, ernæringsfysiolog og logoped. Sammen med deg utvikler teamet en rehabiliteringsplan.

Vi tilbyr døgn- og dagopphold og oppholdene varer fra sju til tjueåtte dager og noen av oppholdene har oppfølgingsopphold.

BPA-assistent hjelper bruker i rullestol fra transport til aktivitet med rulleski-kjelke.

Nytt spennende FoU-prosjekt!

Prosjektet i regi av OiF og Helsepartner Nord-Norge “Aktivt oppsøkende helsehjelp ved balanse- og svimmelhetsproblematikk” har som første prioriterte mål,  å hjelpe denne pasientgruppen under pandemien.

BPA-assistent hjelper bruker i rullestol fra transport til aktivitet med rulleski-kjelke.

– Jeg visste ikke at jeg ville få sååå god hjelp

– Ble overrasket over tilbudet i Alta!  Les historien i Altaposten (abonnement).

BPA-assistent hjelper bruker i rullestol fra transport til aktivitet med rulleski-kjelke.

– Kommer til Alta for å få hjelp

Hos OIF finnes spesialisert tilbud som er unikt i sitt slag i Norge. Behandling av spesialist med balansevansker og svimmelhet som spesialfelt.
«Et fantastisk tilbud. Jeg var så dårlig ved første opphold, at jeg måtte ha assistanse under reisen og kom i rullestol. Behandlingen har fått meg på beina med en utrolig framgang i forhold til å mestre dagliglivet, forteller Jakobsen»  Les hele historien i Altaposten

Kontakt oss

Alta: Follumsvei 1

Telefon: 976 00 200

Kontakt oss

Telefon
+47 976 00 200

Alta: Follumsvei 1