Aktivt oppsøkende helsehjelp ved balanse- og svimmelhetsproblematikk

FoU prosjekt i regi av OIF og HPNN

 

Vestibulære sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som rammer likevektsapparatet, og det antas at 23-30 % av befolkningen lever med balanse- og svimmelhetsproblematikk. Covid-19-pandemien har medført ytterligere utfordringer når det gjelder pasientgruppens muligheter til å oppsøke hjelp for sine vansker.

Et tilbud under pandemien

Prosjektet gjennomføres over 1 år og tar sikte på å etablere et tilbud som kan understøtte pasientgruppen under pandemien.

Det gjennomføres oppsøkende poliklinisk undersøkelse og behandling i utvalgte kommuner; Alta, Hammerfest, Kautokeino, Porsanger og Sør-Varanger, i samarbeid med lokale helsetjenesteutøvere i de ulike kommunene.

For å understøtte oppfølgingen og bidra til økt mestringsevne og erfaringsutveksling vil også likepersoner kobles til aktuelle pasienter. Det gjennomføres også standardiserte tester og avslutningsvis intervju av fagpersoner, pasienter og likepersoner for å evaluere og kvalitetssikre tjenestetilbudet.

Stiftelsen DAM-finansiert prosjekt

I dette Stiftelsen DAM-finansierte prosjektet samarbeider Opptreningssenteret i Finnmark og Landsforeningen for vestibulære sykdommer med Finnmarkssykehuset HF, forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning ved UiT Norges Arktiske Universitet, Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer ved Haukeland Universitetssykehus og private spesialister om å utvikle en modell for aktivt oppsøkende undersøkelse og behandling av vestibulære sykdommer i kombinasjon med likepersonsarbeid.

 

Samarbeid med øre-nese-hals-spesialister

Vi sammarbeider med Finnmarkssykehuset, private avtalespesialister og Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer vil bidra til ytterligere kvalitetssikring av det oppsøkende polikliniske tilbudet.

 

Økt tilgang og kvalitet i Finnmark

Dette vil bidra til å øke tilgang og kvalitet på denne type tjenester for befolkningen i regionen Finnmark, sørge for et tilbud som møter pasientgruppens utfordringer i forbindelse med pandemien, og bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommuner, brukere av helsetjenester og likepersoner.

Få vurdering av fastlege/lege

Tilbudet er rettet mot personer som er vurdert av fastlege/lege på grunn av vestibulære problemstillinger, og som henvises videre til oppfølging i kommunehelsetjenesten.

Dette kan være ny-henvisning direkte til vår oppsøkende poliklinikk (se kontaktinfo nederst), eller som tidligere er henvist til oppfølging av lokal fysioterapeut eller andre helsetilbydere i kommunen. Pasientene trenger ikke betale for tilbudet, men må selv forestå eventuelle transportkostnader.

HENVISNING FRA FASTLEGE OG HELSEPERSONELL

Vi inviterer fastleger og oppfølgende helsepersonell til å henvise aktuelle pasienter til vårt polikliniske tilbud. Vi inviterer videre til hospitering og samarbeid rundt den enkelte pasient, og oppfordrer oppfølgende helsepersonell til å delta i dialog og veiledning rundt den videre pasientoppfølgingen.

HENVISNING TIL AKTIVT OPPSØKENDE HELSEHJELP
 Skjema for nedlastning:

PDF – Henvisning til aktivt  oppsøkende helsehjelp

WORD – Henvisning til aktivt  oppsøkende helsehjelp

KONTAKTINFORMASJON

Forespørsler som gjelder tilbudet kan rettes til Opptreningssenteret i Finnmark per telefon, 976 00 200 eller epost irene.furulund@oif.no / annesynnove.birkely@oif.no.
FoU-leder Eirik Lind Irgens kan kontaktes vedrørende gjennomføringen av dette prosjektet, eirik.irgens@oif.no.

Henvisninger sendes elektronisk til Opptreningssenteret i Finnmark via norsk helsenett: Velg tjeneste «Fysikalsk medisin og rehabilitering».
Skriv inn her: ID 97533, og merk henvisningen: «Aktivt oppsøkende helsehjelp».

Henvisninger kan også sendes via post til OIF, postboks 1283, 9505 Alta.