Arbeidsrettet mestring og rehabilitering

Vi er her for deg

Arbeidsrettet mestringsopphold, et 4 dagers opphold for å utrede veien videre!

Er du i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager? Vi kan hjelpe!

Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse

Varighet: 4-5 dager

Arbeidsrettet rehabiliteringsopphold, et 4 ukers opphold for å komme raskere tilbake!

Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Sammenlignet med pasienter som henvises til kortere mestringsopphold (4-5 dager) vil denne pasientgruppen trenge mer tid og utredning hos oss for å komme raskt til tilbake til jobb.

Varighet: 3-4 uker

Dette er 2 tilbud som inngår under Helse i Arbeid ordningen “raskere tilbake”!

Arbeidsrettet Mestringsopphold

Tilbudet er ment for personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er også en viktig faktor.

Mål

 • Avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv.
 • Øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen.

Arbeidsrettet Rehabilitering

Tilbudene gis i gruppe og har en varighet på normalt 3-4 uker og skal bidra til å

 • avklare den enkeltes arbeidsevne
 • avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet
 • øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet
 • øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv
 • øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen
 • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig bruk av kroppen.
 • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig

Henvisning:

Det kreves en henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuell terapeut, som sendes fysikalsk poliklinikk ved UNN i Tromsø.  Henvisninger i Finnmark sendes til oss.

 • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
 • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
 • Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen vil behandles på samme måte som for andre pasienter og retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes tydelig med «Arbeidsrettet rehabilitering» og må inneholde informasjon om:

 • Aktuell problemstilling
 • Arbeidsforhold
 • Sykemeldingsstatus
 • Eventuelt tidligere utredning / behandling
 • Pasientens telefonnummer

Henvisning til disse mestringstilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av Finnmark. Her sendes henvisningen til Opptreningssenteret i Finnmark.

 
 

Arbeidsrettet rehabilitering

– en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018.

Arbeidsrettet rehabilitering

 

Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Sammenlignet med pasienter som henvises til kortere mestringsopphold (4-5 dager) vil denne pasientgruppen trenge mer tid og utredning hos oss for å komme raskt til tilbake til jobb.

Varighet: 2-4 uker

Arbeidsrettet rehabilitering

Tilbudene gis i gruppe og har en varighet på 2-4 uker og skal bidra til å

 • avklare den enkeltes arbeidsevne
 • avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet
 • øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet
 • øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv
 • øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen
 • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig bruk av kroppen.
 • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig

Organisering

Korte intervensjoner på 5 dager organisert i grupper. Innholdet baseres på relevante nasjonale faglige retningslinjer. Samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgiver er sentralt.

Tverrfaglig bemanning

Personellgrupper er lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog, og sosionom eller tilsvarende.

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier, psykolog, legespesialist og sosionom.

Henvisning

Det kreves en henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuell terapeut, som sendes fysikalsk poliklinikk ved UNN i Tromsø.  Henvisninger i Finnmark sendes til oss.

 • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
 • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
 • Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen vil behandles på samme måte som for andre pasienter og retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes tydelig med «Arbeidsrettet rehabilitering» og må inneholde informasjon om:

 • Aktuell problemstilling
 • Arbeidsforhold
 • Sykemeldingsstatus
 • Eventuelt tidligere utredning / behandling
 • Pasientens telefonnummer

Henvisning til disse mestringstilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av Finnmark. Her sendes henvisningen til Opptreningssenteret i Finnmark.

Arbeidsrettet mestringsopphold

– en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018.

Arbeidsrettet mestringsopphold

 

Er du i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager? Vi kan hjelpe!

Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse

Varighet: 4-5 dager

Målgruppe

Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-5 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er også en viktig faktor.

Mål

 • Avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv.
 • Øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen.

Organisering

Korte intervensjoner på 5 dager organisert i grupper. Innholdet baseres på relevante nasjonale faglige retningslinjer. Samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgiver er sentralt.

Tverrfaglig bemanning

Personellgrupper er lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog, og sosionom eller tilsvarende.

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier, psykolog, legespesialist og sosionom.

Henvisning

Det kreves en henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuell terapeut, som sendes fysikalsk poliklinikk ved UNN i Tromsø. Henvisninger i Finnmark sendes til oss.

 • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
 • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
 • Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen vil behandles på samme måte som for andre pasienter og retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes tydelig med «Arbeidsrettet mestringsopphold» og må inneholde informasjon om:

 • Aktuell problemstilling
 • Arbeidsforhold
 • Sykemeldingsstatus
 • Eventuelt tidligere utredning / behandling
 • Pasientens telefonnummer

Henvisning til disse mestringstilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av Finnmark. Her sendes henvisningen til Opptreningssenteret i Finnmark.