FoU hos OIF 

Gjennom vårt FoU-arbeid i samarbeid med Helsepartner Nord-Norge ønsker vi å evaluere egne tjenestetilbud gjennom systematisk kvalitetsarbeid slik at vi til enhver tid driver kunnskapsbasert omsorg, behandling og rehabilitering basert på både egen – og annen anerkjent forskning, tilrettelegge for innovasjon og utvikling av våre tjenestetilbud, samt tilrettelegge for kompetanseutvikling hos våre ansatte.

FoU – Forskning og utvikling

I samarbeid med Helsepartner Nord-Norge har vi et FoU-team som jobber på tvers av våre rehabiliteringsinstitusjoner og omsorgstjenester. Målet med å jobbe i felleskap er å koordinere og fasilitere kunnskap og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudene. Dette for å effektivisere drift, samt ivareta og videreutvikle et høyt faglig nivå i alle ledd av organisasjonen.

FoU-arbeidet i OIF/Helsepartner bygger blant annet på en overordnet rehabiliteringsstrategi for virksomhetene. Gjennom FoU-arbeidet ønsker vi å evaluere egne tjenestetilbud gjennom systematisk kvalitetsarbeid slik at vi til enhver tid driver kunnskapsbasert omsorg, behandling og rehabilitering basert på både egen – og annen anerkjent forskning, tilrettelegge for innovasjon og utvikling av våre tjenestetilbud, samt tilrettelegge for kompetanseutvikling hos våre ansatte. I tillegg til å drive frem forskning og utvikling på egne tjenestetilbud ønsker Helsepartner å være en foretrukket samarbeidspartner for forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og vi vektlegger samarbeid og nettverksbygging med andre ressursmiljøer for å utvikle faget videre.

FoU – Forskning og utvikling

OIF og Helsepartner Nord-Norge har et FoU-team som jobber på tvers av våre rehabiliteringsinstitusjoner og omsorgstjenester. Målet med å jobbe i felleskap er å koordinere og fasilitere kunnskap og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudene som vi leverer. Dette for å effektivisere drift, samt ivareta og videreutvikle et høyt faglig nivå i alle ledd av organisasjonen.

FoU-arbeidet i OIF/Helsepartner bygger blant annet på en overordnet rehabiliteringsstrategi for virksomhetene. Gjennom FoU-arbeidet ønsker vi å evaluere egne tjenestetilbud gjennom systematisk kvalitetsarbeid slik at vi til enhver tid driver kunnskapsbasert omsorg, behandling og rehabilitering basert på både egen – og annen anerkjent forskning, tilrettelegge for innovasjon og utvikling av våre tjenestetilbud, samt tilrettelegge for kompetanseutvikling hos våre ansatte. I tillegg til å drive frem forskning og utvikling på egne tjenestetilbud ønsker Helsepartner å være en foretrukket samarbeidspartner for forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og vi vektlegger samarbeid og nettverksbygging med andre ressursmiljøer for å utvikle faget videre.

 
 

Nytt spennende FoU prosjekt i regi av OIF/HPNN

Aktivt oppsøkende helsehjelp ved balanse- og svimmelhetsproblematikk

Covid-19-pandemien har medført ytterligere utfordringer når det gjelder pasientgruppens muligheter til å oppsøke hjelp for sine vansker. Vi kan hjelpe!

LES MER HER

FoU-kontakt

Eirik Irgens
FoU-leder

E-post: Eirik.Irgens@oif.no
Tlf: 976 00 200

Kontakt oss

Alta: Follumsvei 1

Telefon: 976 00 200

Kontakt oss

Telefon
+47 976 00 200

Alta: Follumsvei 1