Innsøking behandling

Privat rehabilitering med helseforsikring eller egendekning

 

Dette er et tilbud til deg som har behov for et rehabiliteringsopphold og som har helseforsikring som dekker et slikt opphold, eller ønsker opphold egenfinansiert.

Tilbudet gis uavhengig av hvilken diagnose du har. Normal oppholdstid er fra fjorten til tjueen dager men dette vurderer vi sammen med deg.

Tilbudet gis som både dag- og døgnopphold.  Se mer

 

 

Offentlig rehabilitering

Vi har kontrakt med Helse Nord RHF med dag- og døgntilbud innenfor 8 hovedytelser. Dagtilbud og ambulering gis til pasienter bosatt i Alta Kommune.

Pasienter i andre helseregioner kan søke om opphold hos oss. Søknad må da godkjennes i pasientens helseregion.  Se mer