Kontakt oss

Du kan ringe oss på telefon 976 00 200.
Du kan også sende oss en e-post til inntak@oif.no.

Post merkes «Opptreningssenteret i Finnmark AS» og sendes til postboks 1283. 9505 ALTA
Besøksadresse: Follumsvei 1, 9510 Alta sentrum.

Renate Jacobsson

Direktør
Tlf: 94 40 92 55
renate.jakobsson@oif.no

Evy Olsen

Kvalitetsleder
Tlf: 976 00 200
evy.olsen@oif.no

Eirik Irgens

FOU Leder
Tlf: 976 00 200
eirik.irgens@oif.no

Trine Wirkola

Inntak
Tlf: 976 00 200
trine.wirkola@oif.no

Turid Andersen

Avdelingsleder
Tlf: 976 000 200
turid.andersen@oif.no

Inger Marlen Ottem

Avdelingsleder
Tlf: 976 00 200
ingermarlen.ottem@oif.no

Kontakt oss

Alta: Follumsvei 1

Telefon: 976 00 200

Kontakt oss

Telefon
+47 976 00 200

Alta: Follumsvei 1

Kontakt oss

Telefon:
+47 976 00 200

Alta: Follumsvei 1

l

post@oif.no

Kontakt oss

Telefon: +47 976 00 200

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet 42
Telefon: 917 10 017

post@opptreningssenteret.no