Muskel- og skjelettlidelser

Vi er her for deg

MUSKEL/SKJELETT OG IKKE-INFLAMATORISKE SYKDOMMER

 

Du skal oppleve bedring av din helse og få styrket din deltakelse i daglige gjøremål, fritid, arbeidsliv og sosiale aktiviteter

Vi tilnærmer oss dette gjennom:

 • Økt kunnskap og forståelse av egen sykdom/plager
 • Smertereduksjon og smertemestring
 • Økt tillit til egen kropp og økt mestringsevne og motivasjon
 • Gode strategier for videre rehabilitering etter endt opphold
 • Dersom du er i arbeidsfør alder kan også arbeidslivsfokus være et element i rehabiliteringen

Vi jobber tverrfaglig med tilpasset fysisk aktivitet ut fra ditt funksjonsnivå, både individuelt og i grupper. Det tilrettelegges for at du skal kunne benytte deg av rehabiliterings- tilbudet på kvelder og i helger som basseng, gymsal og turer i nærområdet.

Oppholdstid: Fire uker.

Tverfaglig behandling:

 • Vi har ukentlige refleksjons- og dialoggrupper med fokus på bevisstgjøring om egen situasjon, egne ressurser og mestringsstrategier, mental trening og avspenning og undervisning om ulike tema som  ryggproblematikk, smerteproblematikk, skulder-/nakkeproblematikk stressmestring, fysisk aktivitet og kosthold.

 • Vi tilrettelegger for at du skal få prøve ut dine muligheter gjennom en inspirerende tilnærming. Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter som trening og friluftsturer med fokus på sunne bevegelsesmønstre og arbeidsteknikker. Egentrening og veiledning i dette er et viktig element i rehabiliteringstilbudet.
 • Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier og sosionom. Det er også legespesialister som bistår teamet. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.
 
 

Eksempel på aktiviteter:

 • Trening i gruppe med ulike tema i gymsal, basseng og utendørs
 • Individuell veiledning med sosionom, kostveileder, psykiatrisk sykepleier
 • Gruppeaktiviteter med veiledning fra idrettspedagog
 • Fysikalsk behandling i grupper og individuelt
 • Ergoterapeutisk behandling
 • Individuelle samtaler om målsetning og strategier
 • Undervisninger og refleksjonsgrupper med ulike tema
 • Turer ute og mulighet for riding

Utstyr som kan lånes:

 • Gåstaver
 • Truger
 • Spark
 • Sykler
 • Refleksvester
 • Rideutstyr
 • Utstyr til bruk på turer: bålkjele, pulk, lavvo, varme kjeledresser, varme sko.
Hva du må ha med deg:

Treningshåndduk, drikkeflaske, badetøy og badehette, gode sko til innen- og utendørsaktivitet, klær etter vær og årstid. Thermos, lite sitteunderlag og en liten tursekk kan også være lurt å ha med.

På vinterstid kan du også ta med ski da det er kort vei til nærmeste preparerte skiløype.