Overvekt – Barn, unge, voksne og overvektsopererte

Vi er her for deg

Dag- og døgntilbud til overvektige barn og unge og deres familie, Voksne og familieopphold, samt overvektsopererte.

OiF tilbyr dag- og døgntilbud for alle 3 gruppene.  Felles for alle er kosthold og matglede, motivasjon, selvbilde og mestringsglede.

Noen fellesnevnere for mål er:

 • Varig livsstilsendring og økt livskvalitet
 • Økt deltakelse og mestring i arbeidsliv, hjem og fritid
 • Vekttap på > 5-10 % av utgangsvekt
 • Økt fysisk kapasitet og atletisk kompetanse
 • Være i arbeid eller utdanning
 • Holde vektstabilitet
 • Stabilisere vektutvikling (KMI)
 • Øke fysiske aktivitet i hverdagen og atletisk kompetanse
 • Større sosial deltakelse og for barn skolemestring
 • Sunnere kosthold og gode vaner
 • Stressmestring

 

Gruppe: Barn og unge og deres familie

Tilbudet er for barn og unge mellom seks-tjue år med familie. Under oppholdet får familien prøvd ut ulike aktiviteter og lære om riktig kosthold.

Foresatte deltar på oppholdet sammen med barnet. Oppholdstiden er sju dager med oppfølgingsopphold som kan gjennomføres i helg om ønskelig. Tilbudet er gratis og foreldre kan søke om støtte (opplæringspenger) fra NAV slik at de kan ta fri fra jobb hvis det er nødvendig.

Dere kan bo på senteret eller hjemme dersom dette er praktisk.

Felles aktiviteter og opplevelser

Vi kan dra på turer der vi lager bål og god mat. Kanskje vil du forsøke å fiske, klatre, være i basseng og gymsal og øve på å lage god og sunn mat på kjøkkenet.

Dere får prøve ulike aktiviteter som kan hjelpe dere å få en aktiv hverdag når dere kommer hjem. Det kan også være en fin mulighet å treffe andre som har samme utfordringer.

Foreldre har en viktig rolle som leder og motivator. Relasjonskvaliteten mellom den voksne og barnet er avgjørende for effektiviteten i barnets læreprosess.

Kosthold og matglede

Vi gjennomfører familiesamtaler og gruppesamtaler om kosthold. Dere lærer å reflektere rundt matvanene og matkulturen i familien. Det tilbys også veiledning av lærere og andre i barnets omgivelser.

Tilpasset Bra Mat kurs for foresatte og praktisk kjøkken skal bidra til at dere lærer mer om hvordan dere kan lage sunn og velsmakende mat og hvordan dere kan planlegge og håndtere innkjøp.

Andre livsområder som er tema på oppholdet er hvordan familien og barnet kan styrke, styrke selvbilde, sette grenser og håndtere emosjonelle utfordringer og fristelser.

Oppholdstid: En uke og inntil fire oppfølgingsopphold i helg i løpet av ett år.

 

Gruppe: Voksne og familieopphold

Tilbudet gjelder for voksne

Med KMI over 40
Med KMI over 35 i tillegg til andre sykdommer

Som tilleggssykdom regnes diabetes type 2, kardiovasculære sykdommer, søvn-apne, metabolsk syndrom og fysiske problemer som påvirker livssituasjonen vesentlig.

Det stilles krav om at du må kunne gå sammenhengende i 30 minutter og du kan ikke være avhengig av hjelpemidler for bevegelse som krykker og rullestol. Det er viktig at du er motivert for livsstilsendring.

Det kan også tilbys familieopphold for familier med overvekts-problematikk. Det vil før innkomst vurderes om det er behov for familieopphold så det er viktig at legen beskriver behovet i søknad. Partner eller andre personer i familien kan da delta på sju dagers opphold i løpet av pasientens første opphold.

 • Aktiviteter og innhold
 • Gruppebasert trening med individuell tilpasning
 • Egentrening
 • Kostveiledning og undervisning individuelt og i gruppe
 • Refleksjonsgrupper
 • Praktisk kjøkken og planlegging av innkjøp
 • Selvhjelpskurs i regi av Selvhjelp Norge
 • Involvering av pårørende
 • Individuelle dagsplaner for en aktiv rehabiliteringssituasjon
 • Stressmestring

Undervisning som treningslære, smerteundervisning, stressmestring, naturen som kilde til bedre helse, nakke- og rygg problematikk.

Før opphold skal du fylle ut mål- og kartleggingsskjema slik at bevisstgjøringen igangsettes før du kommer. Vi følger deg opp med telefonkontakt mellom oppholdene.

Oppholdstid: Tre uker og  tre en-ukes oppfølgingsopphold over en periode på fjorten måneder. Totalt 42 dager fordelt på fjorten måneder

Gruppe: Voksne og familieopphold etter overvektoperasjon

Tilbudet gjelder for deg som er overvektoperert og ikke kan nyttiggjøre deg tilstrekkelig av  kommunale tilbud.

Det kan tilbys familieopphold dersom familien har overvekt-problematikk. Det vil før innkomst vurderes om det er behov for familieopphold så det er viktig at legen beskriver behovet i søknad. Partner eller andre personer i familien kan da delta på sju dagers opphold i løpet av pasientens første opphold.

Aktiviteter og innhold

 • Gruppebasert trening med individuell tilpasning
 • Egentrening
 • Kostveiledning og undervisning individuelt og i gruppe i samsvar med anbefalingene for pasienter som har gjennomgått bariatrisk kirurgi
 • Refleksjonsgrupper
 • Praktisk kjøkken og planlegging av innkjøp
 • Selvhjelpskurs i regi av Selvhjelp Norge
 • Involvering av pårørende
 • Individuelle dagsplaner for en aktiv rehabiliteringssituasjon
 • Stressmestring
 • Undervisning som treningslære, smerteundervisning, stressmestring, naturen som kilde til bedre helse, nakke- og ryggproblematikk

Før opphold skal du fylle ut mål- og kartleggingsskjema slik at den kognitive prosessen og bevisstgjøringen igangsettes før innkomst. Vi følger deg opp med telefonkontakt mellom oppholdene.

Oppholdstid: To uker pluss to en-ukes oppfølgingsopphold over en periode på tolv måneder. Totalt 28 dager på ett år.