Privat rehabilitering med helseforsikring eller egendekning

Dette er et tilbud til deg som har behov for et rehabiliteringsopphold og som har helseforsikring som dekker et slikt opphold, eller ønsker opphold egenfinansiert.

Tilbudet gis uavhengig av hvilken diagnose du har. Normal oppholdstid er fra fjorten til tjueen dager men dette vurderer vi sammen med deg.

Tilbudet gis som både dag- og døgnopphold.

Mål og innhold

Målet er at du skal bedre funksjons- og mestringsevne som igjen bidrar til økt livskvalitet og selvstendighet i dagliglivet. Tilbakeføring til utdanning og arbeid er også viktige mål i rehabiliteringsprosessen når dette er aktuelt.

Du får en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. I denne inngår kartleggingssamtaler med blant annet lege, ergoterapeut, sykepleier, sosionom og fysioterapeut.

Planen består av både individuell oppfølging og gruppetrening. Aktivitetene som står beskrevet under friluftsliv og de andre ytelsene inngår i tilbudet.

Helseforsikret opphold:

Dette er et tilbud til deg som har behov for et rehabiliteringsopphold og som har helseforsikring som dekker et slikt opphold. Tilbudet gis uavhengig av hvilken diagnose du har. Normal oppholdstid er fra fjorten til tjueen dager men dette vurderer vi sammen med deg.

Tilbudet gis som både dag- og døgnopphold.

Søknad

Ved søknaden må det følge oppdaterte helseopplysninger fra forsikringsselskapet, fastlege eller sykehus.

Ta direkte kontakt ved vårt inntakskontor for mer informasjon, telefon 976 00 200

Søknad sendes inntak@oif.no

 

Egenfinansiert opphold:

Fikk du ikke plass dekket av det offentlige?

Dette er et tilbud til deg som har behov for et rehabiliteringsopphold, men som ikke får dette dekket av det offentlige. Tilbudet gis uavhengig av hvilken diagnose du har. Vårt inntaksteam vil vurdere om du tilfredsstiller våre inntakskriterier. Normal oppholdstid er fra fjorten til tjueen dager men dette vurderer vi sammen med deg.

Tilbudet gis som både dag- og døgnopphold og du betaler en dag- eller døgnsats for oppholdet.

Søknad

Ved søknaden må det følge oppdaterte helseopplysninger fra fastlege eller sykehus.

Ta direkte kontakt ved vårt inntakskontor for mer informasjon, telefon 976 00 200

Søknad sendes inntak@oif.no

 

Oppholdstid:

  • Ortopedisk opererte (primært etter innsetting av kne- og hofteproteser): Tre-fire uker, tilpasses individuelt.
  • Etter brudd og amputasjoner (både fra sykehus og hjemmeboende): Tre-fire uker, tilpasses individuelt.
  • Multitraume (både fra sykehus og hjemmeboende): Tre-fire uker, tilpasses individuelt.