Rehabilitering ved OiF

Vi er her for deg

Vi tilbyr døgn- og dagopphold og oppholdene varer fra sju til tjueåtte dager og noen av oppholdene har oppfølgingsopphold. 

 

Vårt tverrfaglige tilbud bygger på forskning og beste praksis

Vi har et tverrfaglig team som består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og andre legespesialister og fagprofesjoner som ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, veileder i friluftsliv, idrettspedagog, ernæringsfysiolog og logoped. Sammen med deg utvikler teamet en rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringen foregår enkeltvis og i grupper og består av undersøkelse, samtale, veiledning, refleksjon, undervisning og trening. Du skal få innsikt i hvordan du kan bruke fysisk aktivitet i rehabiliteringen hos oss og når du kommer hjem. Alle får utarbeidet et egentreningsprogram.

Vi bruker aktiviteter innen friluftsliv, basseng, stavgang, klatring, hundekjøring, ridning, styrketrening og avspenning. Treningssal kan benyttes på dag, kveld og i helger. Du kan også sykle rundt i nærområdet på våre utlånssykler.

Vi jobber sammen med deg mot dine mål. Ved å utøve tverrprofesjonell rehabilitering av høy kvalitet skal vi bidra til funksjonsforbedring og økt livskvalitet.

Vi jobber hele tiden for å bli bedre og for å bli best på spesialisert rehabilitering.

Dine tilbakemeldinger er derfor svært viktig. Før du reiser hjem ber vi om at du besvarer vår elektroniske brukerevaluering. Denne kan også fylles ut på papir og du vil få veiledning av en ansatt.

Link til resultater av brukerevalueringer: KLIKK HER

Terapibassenget holder 34 grader og
du kan også bruke badstue

 


Hundekjøring og ridning

 

Naturen er terapi året rundt